Pestovanie

Vlastné pestovanie Pestreca mariánskeho (Silybum marianum)

Milí čitatelia, veľmi nás teší, že ste si otvorili práve tento článok a je nám cťou, že Vám môžeme sprostredkovať informácie o zázračnej rastline,  pôsobiacej blahodárne na pečeň, známej ako Pestrec mariánsky alebo aj Silybum mariánske a tiež Vám odhalíme zase kúsok z našej vlastnej produkcie a spracovávania tejto liečivej rastlinky…

…Pestrec mariánsky pestujeme od roku 2018 na ploche 20 hektárov. Každoročne na jar v Apríli Pestrec zasejeme, v Júli zakvitne a v Auguste, keď odkvitne a dozrejú plody, tak je pripravený na zber. Plody Pestrecu mariánskeho zbierame pomocou kombajnu. Zozbierané plody odvážame do čističky a sušičky zároveň, kde sa vysušia a vyčistia. Po vysušení a očistení putuje Pestrec do laboratória, kde náš pán doktor odmeria obsah silíc a spraví mikrobiologické testy. Potom sa Pestrec zasanuje, v prípade prípravy porcovaného čaju sa ešte poreže, v prípade sypaného zostávajú plody v celku a takto pripravená finálna surovina sa už len zabalí a je pripravená na odvoz k Vám!

Liečivé účinky pestreca sa využívajú najmä pri liečbe pečene po vírusových infekciách, poškodení alkoholom či inými toxickými látkami. Absolútnu prioritu má štandardizovaný extrakt z plodov (obsah účinných látok u danej rastliny, ktorý je zjednotený a je zaručené, že kdekoľvek na svete bude mať daná rastlina rovnaké množstvo týchto látok) označovaný súhrnným názvom silymarín – komplex flavonolignánov, chemicky i farmakologickým účinkom podobných zložiek. Hlavnými komponentmi, ktoré sa dominantne podieľajú na pečeň ochraňujúcom a regeneračnom účinku sú silybín, silychristín a silydianín. Z ostatných obsahových látok rastliny sú prítomné ešte horčiny, biogénne amíny a silica.

Biologické účinky silymarínu na pečeň sa uplatňujú na niekoľkých úrovniach:

  • antioxidačnou kapacitou vychytáva tzv. voľné radikály, čím chráni pečeňové bunky pred oxidačným poškodením,
  • stabilizuje membrány pečeňových buniek a blokuje tak prienik toxínov (napr. po požití jedovatých húb už v koncentrácii 5 mg/ml)
  • zvyšuje aktivitu enzýmov v jadrách buniek pečene (najviac silybín a silychristín), v dôsledku čoho sa zvyšuje ich metabolizmus, najmä syntéza bielkovín.

V mnohých vedeckých štúdiách sa pestrec jednoznačne preukázaným priaznivým účinkom javí ako mimoriadne vhodné a veľmi cenné fytofarmakum pri liečbe akútnych a/alebo chronických stavov poškodenia pečene, a to bez  ohľadu na príčinu. S úspechom sa v mnohých prípadoch použil, napr. pri otravách jedovatými hubami (najmä muchotrávkami), keď sa podáva v injekčnej forme na rozdiel od bežnej praxe v až extrémne vysokých dávkach. Liečba týchto nezriedka až život ohrozujúcich stavov býva pri včasnom a odborne správnom manažmente vysoko efektívna a práve použitím pestreca sa podarilo významne znížiť úmrtnosť postihnutých osôb. Nezanedbateľný význam sa mu pripisuje aj v prevencii. Početné klinické pozorovania potvrdili, že prakticky vo všetkých prípadoch zlepšuje pečeňové funkcie, kvalitu života i šance chorých.

VIDEO z Pestovania Pestreca mariánskeho

Zdroj: www.liecive.herba.sk

Naše odporúčanie: Pre dosiahnutie lepšieho účinku odporúčame kombinovať pitie čaju s konzumáciou Pestreca (1 čajové vrecúško = 3g denne).

Naše produkty z Pestreca:

Pestrec – Sypaný čaj

Pestrec – Porciovaný čaj

Pestrec a mäta – Porciovaný čaj